വീഞ്ഞ്

അനുവാചകഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരുപിടി വികാരവിലോപങ്ങൾ നിറച്ചു ആത്മഹർഷം കൊള്ളാൻ

Advertisements
Featured post

മിഴികൾ

ഇന്ന്, ഈ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രിയിലിവിടെ ഞാനെന്നെത്തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്നു.

Featured post

My Menstruation

*** The blood is flowing. Concessions given by HIM:** They made it as Restrictions. Now They are glowing Like winners. And   Still my flesh is   Bleeding. They are in Joy with The bleed I asked for A pad on The Vagina....... The black and white World couldn't ***   **HIM :: God; God... Continue Reading →

Featured post

തട്ടത്തിൽ തൊട്ട്

തട്ടമൊരു തടസ്സമല്ലിവിടെ, തടുത്തിടാനാവില്ലത്തിനൊരു തുടിച്ചീടും ഹൃദയത്തെയും..... തട്ടമിട്ടപെണ്കൊടികളിൽ തട്ടമൊരു തേജസ്സാക്കിയവർക്ക് തട്ടമൊരു തത്വമല്ല , മറിച്ചൊരു തന്റേടത്തിൻ തീജ്വാല.....

സാമ്രാജ്യം

              ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാബർ പുറത്തേക്ക് വന്നു . അവിടെ ഒരു ആരാധനാലയം ജനക്കൂട്ടം തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു . മുത്തശ്ശിക്കഥകളിൽ നിന്നും വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ട രാമന്റെ പേര് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടവർ ആർപ്പുവിളിച്ചു . മുൻപ് രാമൻ അവിടെയായിരുന്നത്രെ താമസിച്ചിരുന്നത് .ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് നടന്നതത്രേ . എന്റെ കണ്ണും ചെവിയും നാക്കും മൂക്കും പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ ചിലർ വന്നിരിക്കുന്നു . വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തപ്പെടുന്ന ദ്രൗപദിയെ അവർ കണ്ടില്ല . അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: